Comerç+

Programa per a Associacions de Comerciants

 

 

 

 

     COMERÇ+

 

 

               L’únic programa informàtic per a                

  Associacions de Comerciants   en  Català.

 

 

 1. És una Gestió Integral Especialitzada en les

      necessitats de les Associacions de Comerciants.

 

 2. L'Estalvi i Optimització del Temps de dedicació

      és considerable.

 

 3. Us acompanyarem en la Posada en Marxa.

 

 4. Estareu atesos en tot moment pels nostres assessors.

 

 5. Sense inversió incial, és una subscripció anual renovable

      amb un preu adaptat a cada associació i molt competitiu.

 

 6. És un programa viu, creix i evoluciona amb l'aportació de

      tots els usuaris.

 

 

 

 

La  nostra empresa  SAI, S.L. forma part de l' ACEP-Associació de Comerciants i Empresaris de La Palma (associació del nostre municipi) i una persona del nostre equip forma part de la seva Junta Directiva des del 2005 amb el càrrec de Tresorera.

La idea va néixer de la pròpia necessitat per la manca de temps de dedicació i de recursos.

Contemplar dins del mateix programa :

 •  els llistats de socis per adreça, activitat, zona,... en dos clics,
 •  l’emissió automàtica dels rebuts de les quotes, derrames i altres,
 •  l'emissió automàtica de transferències SEPA N.34
 •  les compres i altres despeses subvencionables,
 •  la generació automàticament de les remeses en SEPA N.19
 •  la reclamació en un clic de les devolucions i fer-ne el seguiment,
 •  la generació automàticament dels moviments de caixa/bancs,
 •  l'accés a balanços amb un clic i pressupostos per a les assemblees,
 •  la gestió d'activitats/Campanyes, una a una, contemplant:
  • tipus d'actuació, objectius, 

   costos, 

   ingressos,
  • participants i premiats, bescanvis (transferències)

  • valoració, enquestes i resultats
 •  la informació per a les sol·licituds de subvencions/convenis,
 •  el control de subvencions/convenis demanats, atorgats i justificats,
 •  la relació de costos a justificar per a cada subvenció/conveni,
 •  exportar llistats a EXCEL en un o dos clics,
 •  les plantilles per a importar d'EXCEL tota la informació per a la posada en marxa del programa,.....

 

  facilita enormement la feina feixuga que tot això representa.

 

 

Convida'ns a la propera reunió de Junta i en 20 minuts  t'ho explicarem tot.