Entitat's+

 

 

  

ENTITAT'S+

 

 

Programa per a

ENTITATS

 

 

ENTITAT'S+  és un dels pocs  programes  informàtics per a entitats sense ànim de lucre (Casals de la Gent Gran, de Joves,  esplais, agrupacions culturals, de Dones, ...)  i en Català.

   

Volem fer arribar a totes les Entitats de Catalunya la possibilitat de gaudir del nostre programa convençuts de que us ajudarà a desenvolupar la gestió administrativa i el control de totes les vostres activitats.

 

Gaudir-ne és tan fàcil com fer la subscripció anual renovable.

 

 

ENTITATS+   és el Programa de Gestió Integral per a Entitats

 

Tot va començar quan un dels nostres informàtics va ser President d’un Club de Bàsquet durant vàries temporades i la necessitat de gestionar-lo des d’un programa va ser la que ens va portar a confeccionar-lo.

Darrera d’aquest vàrem venir d'altres,  i va néixer ENTITAT'S+ pensat i creat per a entitats com poden ser un Casal de Gent Gran, de Joves, un Esplai, una associació cultural, de professionals (homes i/o dones), de Voluntaris, etc...

 

 

Un programa que contempla :

 

 1.  els llistats de socis (i es seves parelles) i No socis,
 2.   l’emissió automàtica dels rebuts de quotes, i altres conceptes
 3.   la generació automàtica de les remeses en SEPA,
 4.   la reclamació en un clic de les devolucions i el seu seguiment,
 5.   les compres i altres despeses,  
 6.   la generació automàtica dels moviments de caixa/bancs,
 7.   l'accés a balanços i pressupostos per a les assemblees,
 8.   la gestió d'Activitats (tallers, sortides, sopars,...) una a una, contemplant :
  • objectius, costos, imatges, participació, valoració,...,  
  • l’ emissió directa d’aquests rebuts,
 9.   el control de les subv./convenis demanats, atorgats i justificats,
 10.   l'enviament de mails de forma individual o col·lectiva
 11.   l'exportació a EXCEL de molts llistats,
 12.   les plantilles per a la importació de les dades principals des d’EXCEL.  

 

 

 Convideu-nos a la properar reunió de Junta i en 20 minuts us ho explicarem tot. 

 

 

 

 

 

 

 

Benvolguts usuaris,

Estem adaptant la nostra Política de Privacitat a la nova normativa europea de Protecció de Dades, aplicable a partir del 25 de maig.

Per això t’informem que a partir d’aquesta data continuarem protegint les teves dades, ara complint amb el nou reglament europeu.

Aquest Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) comporta per les empreses :

 

1.   Principi de responsabilitat proactiva, cal prendre les següents mesures: 

 • Anàlisi de riscos
 • Registre d’activitats de tractament
 • Protecció de dades des del disseny i per defecte
 • Mesures de seguretat
 • Notificació de “violacions de seguretat de les dades”
 • Avaluació d’impacte sobre la protecció de dades (tractaments d’alt risc)
 • Delegat de protecció de dades (tractament de dades a gran escala)

 

2.   L’enfocament del risc. Aplicable només quan hi hagi :

 • un alt risc per als drets i les llibertats
 •  o modulable d’acord amb el nivell i tipus de risc que presentin els tractaments. 

 

 3.   Tractament de dades personals de: 

 • Clients
 • Contactes
 • Treballadors
 • Candidats
 • Col·laboradors
 • Proveïdors
 • Videovigilància
 • Altres tractaments

 

4.   Bases de legitimació :

 • Consentiment 
 • Relació contractual
 • Interessos vitals de l’interessat o d’altres persones
 • Obligació legal per al responsable
 • Interès públic o exercici de poders públics3
 • Interessos legítims del responsable o de tercers als quals els comuniquen les dades

 

 

LA NOSTRA EMPRESA PROTEGIRÀ ELS DRETS DE LES PERSONES QUE FACILITEN LES SEVES DADES :

Comunicació : Sabràs qui som quan sol·licitem les teves dades i sabràs per què tractarem les teves dades, durant quan de temps les guardarem i que les rep. 

Consentiment : Ens hauràs de donar el consentiment inequívoc per al tractament de les teves dades.

Accés i portabilitat: Si ens ho demandes et facilitarem les teves dades per a que les donis a altres empreses.

Avisos: T’informarem en cas de que hi hagi violació de les teves dades.

Esborrarem les dades: Si ens ho demanes, esborrarem les dades personals, respectant el teu “dret a l’oblit”.

Publicitat: respectarem que no vulguis rebre la nostra publicitat.

  

 

RECORDA, ara amb l’RGPD-Reglament Europeu de Protecció de Dades,  tens dret a :

 1.   Major Transparència
 2.   Saber de l’ús derivat
 3.   Saber la Finalitat
 4.   Consentiment actiu :Haurà de ser informat, lliure, específic i inequívoc.
 5.   Supressió i Portabilitat

 

 Aquí trobaràs el text complet del Reglament :

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_es

 

  

CONSULTA LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT