SAIACE60 - Comerciants

Programa per a Associacions de Comerciants

 

 

 

 

     SAIACE60

 

 

                                     L’únic programa informàtic per a 

              Associacions de Comerciants   en  Català.

 

 

             Volem fer arribar a totes les associacions de

      comerciants de Catalunya la possibilitat de gaudir

    del nostre programa convençuts de que us ajudarà

     a desenvolupar la gestió administrativa i el control 

     de totes les vostres activitats.

 

                  No s'ha de fer una inversió de compra és

                 una subscripció anual renovable de 180€.

 

 

 

 

La  nostra empresa  SAI, S.L. forma part de l' ACEP-Associació de Comerciants i Empresaris de La Palma (associació del nostre municipi) i una persona del nostre equip forma part de la seva Junta Directiva amb el càrrec de Tresorera.

La idea va néixer de la pròpia necessitat per la manca de temps de dedicació i de recursos.

Alguna cosa ens havia de facilitar l’entrada i l’accés a la informació tant dels nostres associats per la pròpia comunicació i gestió administrativa com de la gestió dels recursos dels que podem disposar.

 

Contemplar dins del mateix programa :

 • els llistats de socis per adreça, activitat, zona,... en dos clics,
 • l’emissió automàtica dels rebuts de les quotes, derrames i altres ,
 • l'emissió automàtica de transferències SEPA N.34
 • les compres i altres despeses subvencionables,
 • generar automàticament les remeses en SEPA N.19
 • reclamar en un clic les devolucions i fer-ne el seguiment,
 • generar automàticament els moviments de caixa/bancs,
 • accedir a balanços i pressupostos per a  les assemblees,
 • tenir una gestió d'activitats, Campanyes, una a una :

               - tipus d'actuació, objectius, costos, ingressos, imatges, participació, valoració, 

 • obtenir la informació per les sol·licituds de subvencions/convenis,
 • controlar subvencions/convenis demanats, atorgats, justificats,
 • aconseguir relació de costos a justificar per a cada subvenció,
 • exportar a EXCEL llistat d'associats, relació factures, costos subvencions,
 • importar d'EXCEL els associats, proveïdors i els moviments bancaris en la posada en marxa, 

        facilita enormement la feina feixuga que tot això representa.

 

 Tenim la versió DEMO amb 60 dies de prova.  Demana-la !!