SAIENT60 - Entitats

 

 

 

 

SAIENT60

 

Programa per a Entitats

 

 

 

 

SAIENT60 és  un dels pocs  programes  informàtics per a Entitats sense ànim de lucre (Casals de la Gent Gran, de Joves,  esplais, agrupacions culturals, de Dones, ...)  i en Català.

   

Volem fer arribar a totes les Entitas de Catalunya  la possibilitat de gaudir del nostre programa convençuts de que us ajudarà a desenvolupar la gestió administrativa i el control de totes les vostres activitats.

 

Gaudir-ne és tan fàcil com fer la subscripció anual renovable a partir de de 360€

 

 

SAIENT60 - Programa per a Entitats

 

Un dels nostres informàtics va ser President d’un Club de Bàsquet durant vàries temporades i la necessitat de gestionar-la des d’un programa va ser la que ens va portar a confeccionar-lo.

Darrera d’aquest vàrem venir altres,  i va néixer SAIENT60 pensat i creat per a entitats com poden ser un Casal de Gent Gran, de Joves, un Esplai, una associació cultural, de professionals (homes i/o dones)

Un programa que contempla :

 1.   els llistats de socis ordenats per adreça, edat, .. en dos clics
 2.   l’emissió automàtica dels rebuts de quotes, i altres conceptes
 3.   les compres i altres despeses subvencionables,
 4.   generar automàticament les remeses en SEPA,
 5.   reclamar en un clic les devolucions i fer-ne el seguiment,
 6.   generar automàticament els moviments de caixa/bancs,
 7.   accedir a balanços i pressupostos per ales assemblees,
 8.   tenir una gestió de les activitats,  tallers, una a una :
  • objectius, costos, imatges, participació, valoració,...,  
  • l’ emissió directa d’aquests rebuts, si convé,
 9.   obtenir la informació per sol·licituds de subvencions/convenis,
 10.   controlar les subv./convenis demanats, atorgats i justificats,
 11.   aconseguir relació de costos a justificar per a cada subvenvions,
 12.   exportar a  EXCEL, llistat socis, relació fres., costos subvencions,
 13.   importar tots els socis, proveïdors i els moviments del banc des d’EXCEL per iniciar amb SAIENT60. 

 

 

Disposem de la versió DEMO amb 60 dies de prova.  Demana-la !!